Բնագիտական մ/մ նիստ 27.04.2018թ.

Օրակարգում՝

  1. Տնօրենության կողմից տրված գրավոր աշխատաքների ամփոփում:
  2. Բաց դաս կենսաբանություն՛՛ առարկայից թեմա՝ ՛՛Վնասակար սովորույթներ՛՛

1. Ծխամոլություն

2. Ալկոհոլ

3. Թմրամոլություն

3. Կրակային պատրաստություն ՛՛ՆԶՊ՛՛ առարկայից:

27.03.2018թ

Նիստը  գումարվել  է  2018թ  մարտի 27-ին

Օրակարգում

  1. ՛՛Կրակային պատրաստություն՛՛ (զեկուցող՝ Ղ. Հովհաննիսյան)
  2. ”Միջազգային մաթեմատիկական ՛՛Կենգուրու՛՛ մրցույթի  արդյունքների  ամփոփում:(զեկուցող՝ մ/մ նախագահ Ս.Սարգսյան)
  3.  Ընթացիկ  հարցեր:

 

 

Նիստին մասնակցում են բնագիտական առարկաների անդամները:                               27.02.2018թ

Օրակարգում՝

1. Բնագիտական առարկաներից անցկացված օլիմպիադաների արդյունքների քննարկում (զեկ.մ/մ/ նախագահ Ս. Սարգսյան):

2. Գործնական աշխատանքների դերը քիմիայի դասերին: (Զեկ. Ա.Բաբաբյան)

3.՛՛ՆԶՊ՛՛ առարկայից մրցույթ ՛՛Հրաձգություն՛՛ 7-12 դասարանների միջև:(զեկ.մ/մ/ նախագահ Ս. Սարգսյան):