Հումանիտար մ/մ նիստ 27.04.2018թ.

Ապրիլի  27-ին Հումանիտար առարկաների հերթական նիստ:

Օրակարգում՝

  1. ՛՛Հյաոց լեզու՛՛ և ՛՛մայրենի՛՛ առարկաներից տնօրենության կողմից տրված գրավների արդյունքների ամփոփում:                                (զեկ.՝մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան)
  2. ՛՛Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դաս նվիրված Արամ Մանուկյանին:(զեկ.՝ Ա. Թումանյան)
  3. ՛՛Ժողովրդական մանրապարում ստեղծագործությունների ուսումնասիրության առանձնահատկությունները՛՛:(զեկ.՝ Թ.Դավթյան)

 

30.03.2018թ

Մարտի 30-ին տեղի ունեցավ Օխտարի մ/դ հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման հերթական նիստը:

Օրակարգում՝

  1. <<Ռուսաց լեզվի>> դասավանդման դրվածքի շրջանակներում կազմակերպված ՛՛Մարտի 8՝մայրերի տոն՛՛ վերնագրով միջոցառում ռուսերեն  լեզվով :Դասալսումներ: (զեկ.՝մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան)
  2. ”Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բաց դաս Հակոբ Պարոնյանի 175 ամյակին նվիրված ( զեկ.` Ա.Հակոբյան)
  3. ”Համագործակցային դասի պլանավորում՛՛ թեմայով զեկույց ( զեկ.` Ա.Թումանյան)

 

Տեղի ունեցավ Օխտարի մ/դ հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման հերթական նիստը,որի օրակարգում եղել են հետևյալ հարցերը:

28.02.2018թ.

  1. ՛՛Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում Վահրամ Փափազյանի 130 ամյակին նվիրված դասախոսության մասին:/զեկ. Ա.Հովհաննիսյան/
  2. ՛՛Որոշ տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառումը օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում:/զեկ. Ա. Մովսեսյան/:
  3. Ընթացիկ հարցեր: