Հումանիտար մ/մ նիստ 24.05.2018թ.

  Մայիսի 24-ին տեղի ունեցավ հումանիտար առարկաների մ/մ նիստ .

Օրակարգում

 1. Մայրեննի դրվածքը տարրական դասարաններում, բաց-դաս միջոցառում  նվիրված Հովհաննես Թումանյանին: (զեկ.՝ մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան):
 2. Ըստ ուսումնական առարկաների մեթոդմիավորման անդամների կողմից գործնական, թեմատիկ, կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքների և թեմատիկ պլանների կատարողականի մասին:  (զեկ.՝ մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան):
 3. 2017-2018 ուստարվա սովորողների  գիտելիքների ստուգման,ավարտական,պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման,անցկացմանաշխատակարգի և ժամանակացույցի մասին:    (զեկ.՝ Ա. Հակոբյան):

   27.04.2018թ

Ապրիլի  27-ին Հումանիտար առարկաների հերթական նիստ:

Օրակարգում՝

 1. ՛՛Հյաոց լեզու՛՛ և ՛՛մայրենի՛՛ առարկաներից տնօրենության կողմից տրված գրավների արդյունքների ամփոփում:                                (զեկ.՝մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան)
 2. ՛՛Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դաս նվիրված Արամ Մանուկյանին:(զեկ.՝ Ա. Թումանյան)
 3. ՛՛Ժողովրդական մանրապարում ստեղծագործությունների ուսումնասիրության առանձնահատկությունները՛՛:(զեկ.՝ Թ.Դավթյան)

 

30.03.2018թ

Մարտի 30-ին տեղի ունեցավ Օխտարի մ/դ հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման հերթական նիստը:

Օրակարգում՝

 1. <<Ռուսաց լեզվի>> դասավանդման դրվածքի շրջանակներում կազմակերպված ՛՛Մարտի 8՝մայրերի տոն՛՛ վերնագրով միջոցառում ռուսերեն  լեզվով :Դասալսումներ: (զեկ.՝մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան)
 2. ”Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բաց դաս Հակոբ Պարոնյանի 175 ամյակին նվիրված ( զեկ.` Ա.Հակոբյան)
 3. ”Համագործակցային դասի պլանավորում՛՛ թեմայով զեկույց ( զեկ.` Ա.Թումանյան)

 

Տեղի ունեցավ Օխտարի մ/դ հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման հերթական նիստը,որի օրակարգում եղել են հետևյալ հարցերը:

28.02.2018թ.

 1. ՛՛Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում Վահրամ Փափազյանի 130 ամյակին նվիրված դասախոսության մասին:/զեկ. Ա.Հովհաննիսյան/
 2. ՛՛Որոշ տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառումը օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում:/զեկ. Ա. Մովսեսյան/:
 3. Ընթացիկ հարցեր: