Մարտի 8 ՝ մայրերի տոն։

Մարտի 7-ին Օխտարի միջնակարգ դպրոցում անցկացվեց միջոցառում նվիրված մայրերի տոնին։
2-4_րդ դասարանի աշակերտները ռուսերենով երգեցին, արտասանեցին՝ ցույց տալով ռուսերենից իրենց լեզվական իմացությունները։ Շնորհավորեցին կանանց և մայրերին տոնի առթիվ։