Խորհրդի կազմ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետի որոշումը խորհուրդի կազմի մասին:

Խորհուրդի  նախագահ՝  Թումանյան Աննա  /Մանկավարժական խորհուրդի ներկայացուցիչ /

անդամներ՝  Ալավերդյան Ռուզաննա /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /

Վեզիրյան Արմինե /ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի ներկայացուցիչ/

Համբարձումյան Արտաշես /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ, ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացուցիչ /

Սարգսյան Սուսաննա / Մանկավարժական խորհուրդի ներկայացուցիչ/

Թադևոսյան Արմեն / ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ/

Չոլակյանս Մարինե     / Ծնողական  խորհուրդի ներկայացուցիչ/

Մարտիրոսյան Մարիետա   / Ծնողական  խորհուրդի ներկայացուցիչ/