Խորհրդի կազմ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետի որոշումը խորհուրդի կազմի մասին:

Խորհուրդի  նախագահ՝  Զաքարյան  Ռոմա  /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /

անդամներ՝  Խաչատրյան Սյուզաննա /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /

Խաչատրյան Գրիշա /ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ/

Զաքարյան Վաչե /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ, ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացուցիչ /

Հովհաննիսյան Թամարա / Մանկավարժական խորհուրդի ներկայացուցիչ/

Դավթյան  Թամարա / Մանկավարժական խորհուրդի ներկայացուցիչ/

Պապյան Նելլի     / Ծնողական  խորհուրդի ներկայացուցիչ/

Մարտիրոսյան Մարիետա   / Ծնողական  խորհուրդի ներկայացուցիչ/