Հումանիտար մ/մ նիստ 25.12.2018թ.

Դեկտեմբեր 25-ին Մ/մ նիստ օրակարգում. 1. Տնօրենության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքների արդյունքների ամփոփում:(զեկ.՝Ա.Հակոբյան): 2. Դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների արդյունքների ամփոփում (զեկ.՝մ/մ/

Read more

Բնագիտական մ/մ նիստ 25.12.2018թ.

Դեկտեմբեր 25-ին Մ/մ նիստ օրակարգում. 1. Տնօրենության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքների արդյունքների ամփոփում:(զեկ.՝Ա.Հակոբյան): 2. Դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների արդյունքների ամփոփում (զեկ.՝մ/մ/

Read more